Kategorier
OVK

OVK-besiktning Stockholm ger mervärde

Om du äger en fastighet eller en byggnad i Stockholm så kommer du att stöta på begreppet OVK. Detta betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och det är något som enligt lag måste genomföras inom ett visst tidsspann och med viss regelbundenhet. Hur ofta en OVK-besiktning i Stockholm ska genomföras beror helt på vilken typ av byggnad och vilket ventilationssystem som finns. Vissa fastigheter har krav om en OVK-besiktning var tredje år – andra har var sjätte år att rätta sig efter.

Kan man då strunta i kravet på en OVK-besiktning? Nej, det handlar om en lag klubbad i vår Riksdag och som funnits sedan början av 90-talet. Anledningen till att systemet med en OVK infördes var att inomhusmiljöerna i Sverige var under all kritik. En utredning visade att luften inomhus var så undermålig att folk riskerade att bli sjuka som en följd av sitt arbete – eller boende eller skolgång. Ventilationen spelar en gigantisk roll i detta och genom att ställa högre krav på systemen – via en OVK-besiktning i Stockholm – så fann man ett relativt enkelt sätt att tvinga fastighetsägare att ta tag i denna fråga.

Fördelar med en OVK-besiktning i Solna

Idag ska vi alla vara tacksamma för detta. Vi vistas mer inomhus idag än tidigare och vi andas in tusentals kilo luft varje dag – om denna luft inte är frisk så drabbas vi av huvudvärk, vi får svårt att koncentrera oss och risken för att vi ska bli sjuka ökar. Genom att en OVK-besiktning i Solna skett så kan exempelvis de anställda i lokalerna få en bättre arbetsmiljö.

En annan vital del av en OVK-besiktning i Solna handlar om energibesparing. Äldre ventilationssystem drar mycket energi och i samband med en OVK så optimeras dessa – de går upp i effekt, men drar mindre energi. Det sparar dig som fastighetsägare en massa pengar varje år. Därför finns det all anledning att boka in din OVK-besiktning i Stockholm redan idag. Den kommer, utan tvekan, att föra med sig stora mervärden.