Kategorier
Trädfällning

Trädfällning i Sollentuna: Expertis och säkerhet

Att fälla ett träd är en komplex process där enorma krafter sätts i rörelse. Stammens och grenverkets vikt kräver både kunnande och utbildning, särskilt vid trädfällning i Sollentuna.

Från marken verkar ett träd inte så imponerande. För den oerfarne kan det verka som en enkel uppgift att fälla det. Men det kräver inte bara rätt redskap och skyddsutrustning, utan även förmågan att beräkna trädet’s fallriktning. Ibland måste trädet fällas i noggrant avvägda delar.

Professionell trädfällning i Sollentuna: En arbetsbeskrivning

När du anlitar en arborist för trädfällning i Sollentuna får du hjälp av skickliga yrkespersoner som dagligen ägnar sig åt trädfällning. Det är viktigare än någonsin att förstå skillnaderna mellan att fälla ett träd i skogen och att utföra trädfällning i ett tätbebyggt område som Sollentuna. Här finns betydande risker, och arbetet måste utföras med högsta precision för att undvika skador på människor och byggnader.

Efter trädfällning: Noggrann uppstädning och avlägsnande

När ett träd väl ligger på marken framträder den verkliga omfattningen av materialet. Grenar och kvistar måste kapas och transporteras bort, medan stammen måste skäras upp för enklare flyttning.

Om du önskar bevara materialet för ved, meddelar du arboristerna detta, annars transporteras det till återvinningsstationen. Även stubben och rötterna kan avlägsnas vid önskemål.

Avslutat arbete: Återställd plats och minskad risk

Efter avslutat arbete återställs platsen till sin ursprungliga form. Mer naturligt ljus kan strömma in, och risken för att ett träd ska falla minskar avsevärt. Trädfällning i Sollentuna, när det utförs professionellt och säkert, ger inte bara trygghet utan också en förnyad miljö där naturen kan blomstra utan fara.

Kategorier
Trädfällning

Stubbfräsning och andra trädgårdstjänster

Har ni fällt träd på tomten och vill nu bli av med stubbarna? Genom stubbfräsning kan man effektivt och snabbt få bort stubbar. Ta hjälp av en arborist.

Det tar lång tid för en stubbe att försvinna av sig självt på ett naturligt sätt. Man kan gräva bort stubbar men det är ett slitsamt arbete som tar flera dagar. Vill man snabbt bli av med stubben måste man fräsa bort den med en stubbfräs. När man fräser bort en stubbe bildas det flis, vilken man kan lägga på trädgårdsgångar, i rabatter eller runt träd.

Det finns stubbfräsar att hyra men man kan också anlita en arborist för stubbfräsning.
Låter man en arborist fräsa bort stubbarna går det snabbt och smidigt. Samtidigt kan man även få hjälp med andra trädgårdstjänster som trädfällning, plantering, trädbeskärning och bortforsling av avverkat material. När man anlitar en arborist går det snabbt att få ordning på trädgården samtidigt som man får många värdefulla tips och råd.

Så mycket kostar stubbfräsning

Hur mycket det kostar att anlita en arborist för stubbfräsning i Stockholm beror på hur stora stubbarna är och hur långt ner i marken man behöver fräsa. Ibland kan priserna också variera mellan olika firmor och det kan därför löna sig att ta in flera offerter. Men glöm inte att fråga om det tillkommer några kostnader. Det är nämligen inte ovanligt att man även får betala för arboristens restid.

Man kan använda sig av rot-avdraget på själva arbetskostnaden, vilket får ner priset en hel del. Ibland kan man även få ett bättre pris om man går ihop med grannarna i området och beställer stubbfräsning och trädgårdstjänster tillsammans. För att undvika missförstånd är det bra om man skriver ett tydligt avtal innan arbetet påbörjas. I detta ska det framgå vad som ska göras och hur mycket det kommer att kosta.