Nu kan du sluta jaga! Vi har samlat kompetensen under ett och samma tak.

I över trettio år har H-G Elektronik arbetat med att serva företag och privatpersoner kring helhetslösningar inte minst inom larm, lås & El. Utöver vårt eget kompetensprogram, med högt ställda krav kring egen utveckling och fackmannaskap, arbetar vi enbart med noga utvalda leverantörer bland de produkter vi säljer och installerar. Ett givet krav är driftsäkerhet. Ett annat är att det ska vara lätthanterligt. Vi vet, för våra kunder vill inte ringa oss i onödan så fort tekniken krånglar. Skulle den mot förmodan göra det, så är hjälpen alltid nära till hands. Vi har jour dygnet runt och våra bilar cirkulerar kontinuerligt över hela Stockholm.

  • Vi hjälper dig hela vägen från rådgivning till installation och service!
  • Inbrottslarm
  • Brandlarm
  • Överfallslarm
  • Passersystem
  • Kameraövervakning
  • El
  • Kabel-TV
  • Datanät
  • Fiber

Vi har också tillstånd från polis och andra berörda myndigheter och organisationer.