Ett driftslarm övervakar temperatur, tryck, flöde, fuktighet, värme, kyla osv. Det kan till exempel gälla dataservrar, frys- / kylanläggning, panna eller hiss. Med ett driftslarm installerat kan man i god tid förhindra att en katastrof inträffar.