En brandincident på ett företag är det mest alvarliga som kan drabba er verksamhet. Ett brandlarm som upptäcker branden på ett tidigt stadium är därför oerhört viktigt. Driftsäkerheten är naturligtvis av största betydelse. En välfungerande anläggning måste vara rätt projekterad, installerad och underhållen. Det lägger ett stort ansvar på installatören och följaktligen ställs det stora krav på vem som får lov att installera en godkänd brandlarmanläggning. Vi har den kompetens som krävs för att projektera och installera en godkänd brandlarms anläggning för såväl för det lilla kontoret som den större industrin.